فرصت شغلی

سوال در مورد اینکه چه شغلی برای من مناسب است یکی از سوالات کلیدی و اساسی است و جواب آن یکی از معهم ترین تصمیم های زندگی هر فرد محسوب میشود. انتخاب شغل مناسب شادی و موفقیت های زیادی را به همراه دارد. یک انتخاب بدون اطلاعات، آگاهی و جست و جوی دقیق میتواند پیامد های مخربی را برای زندگی فرد در بر داشته باشد. این انتخاب نامناسب چشم انداز زندگی و روابط فرد را برای سال ها به خطر می اندازد. وقتی تلاش می کنید برای انتخاب شغل مناسبتان چند فاکتور را باید در نظر داشته باشید، از جمله ی این فاکتور ها عبارت اند از :

مهارت و توانایی های فردی، چشم انداز آینده، ارزش ها، محدودیت ها، ، میزان جاه طلبی فرد و تیپ شخصیتی…

تیم حرفه ای منابع انسانی شرکت فناوری اطلاعات پارسا با دانش و مهارت کافی در حوزه ی شناسایی افراد توانایی های هر شخص را درنظر گرفته و با توجه به علاقه و تیپ شخصیتی موقعیت شغلی مناسب را به افراد پیشنهاد میکند.