وبلاگ

چهار سبک رهبری

نویسنده : دکتر علی صاحبی   1️⃣ سبک اوّل :هدایت گرانه Directive رهنمون و هدایت زیاد –حمایت کم در این سبکِ رهبری، رهبر برای...
ادامه مطلب...